قیمت دلار 25 خرداد 1400 ؛ نرخ ارز خرداد 1400 (لحظه ای) | دالپری
قالب وردپرس
خانه / روزنامه ها و قیمت های روز / قیمت دلار ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ؛ نرخ ارز خرداد ۱۴۰۰ (لحظه ای)

قیمت دلار ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ؛ نرخ ارز خرداد ۱۴۰۰ (لحظه ای)

نرخ ارز در بازار تهران (همه ارز ها)

جدول نرخ لحظه ای ارز بازار تهران (تومان) همراه تغییرات نسبت به آخرین نرخ دیروز
نام خرید در بازار تهران فروش در بازار تهران
🇺🇸 قیمت دلار آمریکا در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
سنا
[-] (۲۳۹۷۲ ▼)
[-] (۲۳۹۰۰ ▼)
[-] (۲۳۱۰۸ ▼)
[-] (۲۴۰۰۰ ▼)
[-] (۲۳۹۷۲ ▼)
[-] (۲۳۵۷۵ ▼)
🇨🇦 قیمت دلار کانادا در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
سنا
[-] (۱۹۹۰۵ ▼)
[-] (۱۹۷۵۵ ▼)
[-] (۱۸۹۸۱ ▼)
[-] (۱۹۹۰۵ ▼)
[-] (۱۹۸۵۵ ▼)
[-] (۱۹۱۵۳ ▼)
🇪🇺 قیمت یورو در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
سنا
[-] (۲۹۱۰۰ ▼)
[-] (۲۸۴۸۳ ▼)
[-] (۲۷۹۱۸ ▼)
[-] (۲۹۲۴۵ ▼)
[-] (۲۸۴۸۳ ▼)
[-] (۲۸۴۸۲ ▼)
🇬🇧 قیمت پوند بریتانیا در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
سنا
[-] (۳۴۲۷۹ ▼)
[-] (۳۳۸۳۰ ▼)
[-] (۳۲۵۴۷ ▼)
[-] (۳۴۲۷۹ ▼)
[-] (۳۴۰۳۰ ▼)
[-] (۳۲۸۴۲ ▼)
🇦🇪 قیمت درهم امارات در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
سنا
[-] (۶۵۶۰ ▼)
[-] (۶۵۱۵ ▼)
[-] (۶۲۸۳ ▼)
[-] (۶۵۶۰ ▼)
[-] (۶۵۲۸ ▼)
[-] (۶۳۴۰ ▼)
🇮🇶 قیمت صد دینار عراق در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
سنا
[-] (۲۰۱۰ ▼)
[-] (۱۶۳۵ ▼)
[-] (۱۵۸۱ ▼)
[-] (۲۰۱۰ ▼)
[-] (۱۶۴۵ ▼)
[-] (۱۵۹۵ ▼)
🇹🇷 قیمت لیر ترکیه در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
سنا
[-] (۲۸۶۰ ▼)
[-] (۲۸۳۰ ▼)
[-] (۲۷۴۹ ▼)
[-] (۲۸۶۰ ▼)
[-] (۲۸۵۰ ▼)
[-] (۲۷۷۴ ▼)
🇨🇳 قیمت یوان چین در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
سنا
[-] (۳۷۷۰ ▼)
[-] (۳۷۳۵ ▼)
[-] (۳۶۰۷ ▼)
[-] (۳۷۷۰ ▼)
[-] (۳۷۵۵ ▼)
[-] (۳۶۴۰ ▼)
🇦🇺 قیمت دلار استرالیا در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
سنا
[-] (۱۸۷۷۰ ▼)
[-] (۱۸۵۱۰ ▼)
[-] (۱۷۷۷۵ ▼)
[-] (۱۸۷۷۰ ▼)
[-] (۱۸۶۱۰ ▼)
[-] (۱۷۹۳۷ ▼)
🇨🇭 قیمت فرانک سوئیس در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
سنا
[-] (۲۷۱۶۰ ▼)
[-] (۲۶۷۰۰ ▼)
[-] (۲۵۶۸۶ ▼)
[-] (۲۷۱۶۰ ▼)
[-] (۲۶۸۵۰ ▼)
[-] (۲۵۹۱۹ ▼)
🇳🇴 قیمت کرون نروژ در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
سنا
[-] (۲۹۳۰ ▼)
[-] (۲۸۹۰ ▼)
[-] (۲۷۷۰ ▼)
[-] (۲۹۳۰ ▼)
[-] (۲۹۰۵ ▼)
[-] (۲۷۹۶ ▼)
🇸🇪 قیمت کرون سوئد در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
سنا
[-] (۲۹۸۰ ▼)
[-] (۲۸۹۵ ▼)
[-] (۲۷۷۶ ▼)
[-] (۲۹۸۰ ▼)
[-] (۲۹۱۰ ▼)
[-] (۲۸۰۱ ▼)
🇩🇰 قیمت کرون دانمارک در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
[-] (۴۳۲۰ ▼)
[-] (۳۹۱۵ ▼)
[-] (۴۳۲۰ ▼)
[-] (۳۹۳۵ ▼)
🇷🇺 قیمت روبل روسیه در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
سنا
[-] (۳۸۲ ▼)
[-] (۳۳۱ ▼)
[-] (۳۲۰ ▼)
[-] (۳۸۲ ▼)
[-] (۳۳۴ ▼)
[-] (۳۲۳ ▼)
🇸🇬 قیمت دلار سنگاپور در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
[-] (۱۸۲۲۰ ▼)
[-] (۱۸۰۵۵ ▼)
[-] (۱۸۲۲۰ ▼)
[-] (۱۸۱۵۵ ▼)
🇭🇰 قیمت دلار هنگ کنگ در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
[-] (۳۱۹۰ ▼)
[-] (۳۰۶۵ ▼)
[-] (۳۱۹۰ ▼)
[-] (۳۰۹۵ ▼)
🇦🇿 قیمت منات آذربایجان در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
سنا
[-] (۱۴۲۲۰ ▼)
[-] (۱۴۰۳۰ ▼)
[-] (۱۳۵۷۲ ▼)
[-] (۱۴۲۲۰ ▼)
[-] (۱۴۱۳۰ ▼)
[-] (۱۳۶۹۶ ▼)
🇦🇲 قیمت ده درام ارمنستان در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
[-] (۵۰۰ ▼)
[-] (۴۵۶ ▼)
[-] (۵۰۰ ▼)
[-] (۴۶۱ ▼)
🇮🇳 قیمت روپیه هند در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
سنا
[-] (۳۶۰ ▼)
[-] (۳۲۷ ▼)
[-] (۳۱۵ ▼)
[-] (۳۶۰ ▼)
[-] (۳۲۹ ▼)
[-] (۳۱۸ ▼)
🇵🇰 قیمت روپیه پاکستان در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
[-] (۱۶۰ ▼)
[-] (۱۶۰ ▼)
[-] (۱۶۰ ▼)
[-] (۱۶۰ ▼)
🇦🇫 قیمت افغانی در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
[-] (۳۱۰ ▼)
[-] (۳۰۳ ▼)
[-] (۳۱۰ ▼)
[-] (۳۰۵ ▼)
🇳🇿 قیمت دلار نیوزلند در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
[-] (۱۷۷۵۰ ▼)
[-] (۱۷۷۵۰ ▼)
[-] (۱۷۷۵۰ ▼)
[-] (۱۷۷۵۰ ▼)
🇸🇾 قیمت پوند (لیر) سوریه در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
[-] (۶۷ ▼)
[-] (۶۷ ▼)
[-] (۶۷ ▼)
[-] (۶۷ ▼)
🇬🇪 قیمت لاری گرجستان در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
[-]
[-]
[-]
[-]
🇯🇵 قیمت ده ین ژاپن در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
سنا
[-] (۲۲۵۰ ▼)
[-] (۲۱۸۵ ▼)
[-] (۲۱۰۳ ▼)
[-] (۲۲۵۰ ▼)
[-] (۲۱۹۵ ▼)
[-] (۲۱۲۳ ▼)
🇲🇾 قیمت رینگیت مالزی در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
[-] (۵۹۸۰ ▼)
[-] (۵۸۰۰ ▼)
[-] (۵۹۸۰ ▼)
[-] (۵۸۳۰ ▼)
🇹🇭 قیمت بات تایلند در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
[-] (۸۰۰ ▼)
[-] (۷۶۵ ▼)
[-] (۸۰۰ ▼)
[-] (۷۷۰ ▼)
🇧🇭 قیمت دینار بحرین در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
[-] (۶۴۰۲۰ ▼)
[-] (۶۳۱۶۰ ▼)
[-] (۶۴۰۲۰ ▼)
[-] (۶۳۶۶۰ ▼)
🇰🇼 قیمت دینار کویت در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
[-] (۸۰۹۶۰ ▼)
[-] (۷۹۴۲۵ ▼)
[-] (۸۰۹۶۰ ▼)
[-] (۷۹۸۲۵ ▼)
🇴🇲 قیمت ریال عمان در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
[-] (۶۲۷۶۰ ▼)
[-] (۶۲۰۴۰ ▼)
[-] (۶۲۷۶۰ ▼)
[-] (۶۲۳۴۰ ▼)
🇸🇦 قیمت ریال عربستان در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
[-] (۷۱۹۳ ▼)
[-] (۶۳۷۰ ▼)
[-] (۷۱۹۳ ▼)
[-] (۶۴۰۰ ▼)
🇶🇦 قیمت ریال قطر در بازار تهران
۷۳۷۹۵۵ روز پیش
حداکثر
حداقل
[-] (۶۷۳۰ ▼)
[-] (۶۷۳۰ ▼)
[-] (۶۷۳۰ ▼)
[-] (۶۷۳۰ ▼)
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.

حتما بخوانید:  قیمت گوشی ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ (همه برندها)

حتما بخوانید:  قیمت خودرو 25 خرداد 1400 (داخلی و خارجی)

ارز های دیجیتال (همه ارز های دیجیتال)

جدول قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال (کریپتو – رمزارز) همراه تغییرات نسبت به آخرین نرخ دیروز
نوع نرخ جهانی به دلار آمریکا
قیمت بیت کوین Bitcoin به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۳۹۵۲۷٫۴۱ ▼)
قیمت اتریوم Ethereum به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۲۵۲۷٫۸۶ ▼)
قیمت لایت کوین Litecoin به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۱۷۴٫۳۲ ▼)
قیمت مونرو Monero به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۲۶۵٫۹۷ ▼)
قیمت ریپل Ripple به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۰٫۸۹ ▼)
قیمت دش Dash به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۱۷۱٫۸۱ ▼)
قیمت زی کوین Zcash به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۱۳۵٫۷ ▼)
قیمت بیت کوین کش Bitcoin Cash به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۶۱۹٫۶۱ ▼)
قیمت پیر کوین Peercoin به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۱٫۲۱ ▼)
قیمت نیم کوین Namecoin به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-]
قیمت ای او اس EOS به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۵٫۱۸ ▼)
قیمت استلار Stellar به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۰٫۳۴ ▼)
قیمت تتر Tether به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۱ ▼)
قیمت بیت کوین اس وی Bitcoin SV به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۱۷۰٫۵ ▼)
قیمت ترون TRON به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۰٫۰۷ ▼)
قیمت کاردانو Cardano به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۱٫۵۵ ▼)
قیمت آیوتا IOTA به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۱٫۰۹ ▼)
قیمت بایننس کوین Binance Coin به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۳۶۴٫۳۱ ▼)
قیمت نم NEM به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۰٫۱۷ ▼)
قیمت کلاسیک اتریوم Ethereum Classic به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۵۸٫۱۹ ▼)
قیمت نئو NEO به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۴۹٫۹۹ ▼)
قیمت Maker میکر به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۳۱۴۶٫۴۲ ▼)
قیمت ویوز Waves به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۱۵٫۳۳ ▼)
قیمت Tezos تزوس به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۳٫۲۹ ▼)
قیمت داج Dogecoin به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۰٫۳۲ ▼)
قیمت یو اس دی کوین USD Coin به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۱ ▼)
قیمت بیت کوین گلد Bitcoin Gold به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۶۰٫۷۶ ▼)
قیمت وی چین VeChain به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۰٫۱۱ ▼)
قیمت نرو یو اس دی TrueUSD به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۱ ▼)
قیمت کیوتوم Qtum به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۹٫۱۹ ▼)
قیمت اومیس گو OmiseGO به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۵٫۱۱ ▼)
قیمت زیلیگا Zilliqa به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۰٫۱۱ ▼)
قیمت زیرو اکس 0x به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۰٫۹ ▼)
قیمت اونتولوژی Ontology به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۰٫۹۴ ▼)
قیمت دکرد Decred به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۱۳۶٫۳۱ ▼)
قیمت بیسیک اتنشن توکن Basic Attention Token به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۰٫۶۶ ▼)
قیمت لیسک Lisk به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۳٫۰۶ ▼)
قیمت پکسوس استاندارد توکن Paxos Standard Token به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۱ ▼)
قیمت بیت کوین دایموند Bitcoin Diamond به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۲٫۸۷ ▼)
قیمت بایت کوین Bytecoin به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-]
قیمت نانو Nano به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۶٫۶۱ ▼)
قیمت ریوین Revain به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-]
قیمت دیجی بایت DigiByte به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۰٫۰۶ ▼)
قیمت آیکون ICON به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۰٫۹۵ ▼)
قیمت استراتیس Stratis به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۰٫۳۷ ▼)
قیمت ورج Verge به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۰٫۰۳ ▼)
قیمت بیت شیرز BitShares به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۰٫۰۵ ▼)
قیمت سیا کوین Siacoin به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۰٫۰۲ ▼)
قیمت چین لینک Chainlink به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۲۳٫۹۲ ▼)
قیمت جمینی دلار Gemini Dollar به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۱ ▼)
قیمت آترنیتی Aeternity به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۰٫۱۶ ▼)
قیمت کومودو Komodo به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۱٫۱۴ ▼)
قیمت آوگر Augur به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۱۹٫۴۳ ▼)
قیمت استیم Steem به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۰٫۴۴ ▼)
قیمت پوپولوس Populous به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۱٫۸۱ ▼)
قیمت بایتوم Bytom به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۰٫۰۸ ▼)
قیمت فاکتوم Factom به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-]
قیمت دایی Dai به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۱ ▼)
قیمت پوندی اکس Pundi X به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-]
قیمت آی او اس تی IOST به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۰٫۰۳ ▼)
قیمت الکترونیوم Electroneum به دلار آمریکا

۷۳۷۹۵۵ روز پیش

[-] (۰٫۰۱ ▼)
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.

 

درباره ی مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس قالب وردپرس